หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making)

   ปัญหาคืองาน งานคือปัญหา     เพราะเราต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจทุกๆ วัน และตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน นอกบ้านหรือ แม้แต่การไปซื้อของบางปัญหา บางการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ท้าท้ายความคิด ความสามารถ ต้องใช้ข้อมูลมากมาย  ต้องใช้การวิเคราะห์วิจัย และต้องใช้หลากหลายอารมณ์ความคิด หากมองปัญหาผิด การตัดสินใจแก้ไขปัญหา ก็ผิดพลาดไปด้วย หรือ มองปัญหาถูก แต่ตัดสินใจแก้ไขปัญหาผิดพลาด ก็เป็นไปได้เช่นกัน     ดังนั้น การคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และมีหลักการคิด หลักการตัดสินใจ จึงเป็นเครื่องมืออย่างนึง ที่ช่วยให้ท่านมองปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำ

 


 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร คลิก

 


 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921


Name:*
Company:*
Telephone:
E-mail:*
Course Request:*
Message:
กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar